Let’s make omelette (17/29)

List item

Typical Monday (16/29)

Bull’s Eye (18/29)